Öğr. Gör. Dr. HAMİDE SALHA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. HAMİDE SALHA

T: (0282) 250 3423

M hsalha@nku.edu.tr

W hsalha.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez: İş Güçlüklerinin İşgören Devir Hızı Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama (2012)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., YENİŞEHİRLİOĞLU E., İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
2. YENİŞEHİRLİOĞLU E., SALHA H., ŞAHİN S., Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Rusyanın Değişen Yüzü Ve Bu Değişimin Türkiye Turizmine Etkileri, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
3. DEMİRKOL C., SALHA H., CİNNİOĞLU H., Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
4. ZENGİN B., ÖZTÜRK E., SALHA H., Amasya ilinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, 2014.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BATMAN O., ZENGİN B., ULAMA Ş., ERYILMAZ B., YILDIRGAN R., SALHA H., BAŞ M., ÖZTÜRK E., YENİŞEHİRLİOĞLU E., ERDOĞAN Ç., İBİŞ S., KIZILDEMİR Ö., Uluslararası Otel işletmeciliği, Bölüm: Uluslararası Otellerin Yönetiminde Karşılaşılan Özel Hususlar ve İnsan Kaynağı Sorunu, Yayın Yeri: Değişim Yayınevi, Editör: Prof.Dr.Orhan BATMAN, 2015.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YAZIT H., SALHA H., CİNNİOĞLU H., DEMİRKOL C., Sosyo-Kültür Değişim Aracı olarak Turizm, IBANESS Conference Series-Prilep (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. YENİŞEHİRLİOĞLU E., SALHA H., ŞAHİN S., Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik BirAraştırma: Türkiye - Rusya Gerilimi, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OFTOURISM AND MANAGEMENTRESEARCHES (20.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
3. SALHA H., DEMİRKOL C., ULAMA Ş., Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin İçerikAnalizi ve İlin Tanıtımına Katkıları, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OFTOURISM AND MANAGEMENTRESEARCHES (20.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
4. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,, International Congress of Tourism and Management Researches (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
5. DEMİRKOL C., SALHA H., Evaluation Of Tekirdag Province Tourism Potential With SWOT Analysis, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
6. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Otel Çalişanlarinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağliliklarina Etkisi: Tekirdağ da Hizmet Veren Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştirma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
7. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., AKCAN A. T., The Determination of the Contentment Levels of the Students in 2 Year Undergraduate Vocational Higher Schools About Their Education: Tekirdağ Sample, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 17 ULUSAL TURİZM KONGRESİ (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
2. CİNNİOĞLU H., YAZIT H., SALHA H., Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (12.11.2015-14.11.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BAĞ ROTASINA GELEN TURİSTLERİN PROFİLİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.06.2016-16.12.2016.
2. Tekirdağ Il Ve Ilçelerinde Faaliyet Gösteren Konaklama Işletmelerinin Il Ekonomisine Makroekonomik Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.02.2014-11.10.2016.