Öğr. Gör. Dr. HAMİDE SALHA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. HAMİDE SALHA

T: (0282) 250 3423

M hsalha@nku.edu.tr

W hsalha.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:Turizm ve Otel İşletmeciliği
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez: İş Güçlüklerinin İşgören Devir Hızı Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama (2012)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Psikolojik Sözleşmeİhlal Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Tekirdağ Örneğ, Social Sciences Research Journal, pp. 45-58, 2017.
Özgün Makale research bib,scientific indexing service, eurasian scientific journal index
2. CİNNİOĞLU H., SALHA H., İşgörenlerin Paternalist Lİderlik Algılarının Duygusal Emek Düzeyleri Üzerine Etkisi: İstanbul daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 1, pp. 68-77, 2017.
Özgün Makale ASOS, Index Copernicus
3. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., YENİŞEHİRLİOĞLU E., İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Tekirdağ daki Yiyecekİçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
4. YENİŞEHİRLİOĞLU E., SALHA H., ŞAHİN S., Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Rusyanın Değişen Yüzü VeBu Değişimin Türkiye Turizmine Etkileri, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
5. DEMİRKOL C., SALHA H., CİNNİOĞLU H., Trakya Bağ Rotasına Gelen Turistlerin Profilinin Belirlenmesine Yönelik BirAraştırma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, 2016.
Özgün Makale Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)Scientific Indexing Services (SIS)Akademic Resource Index-ResearchBibEBSCO tarafından full-text olarak indekslenmektedir / Included inEBSCOEurasian Scientific Index (ESJI)ASOS INDEX | academia social science index
6. ZENGİN B., ÖZTÜRK E., SALHA H., Amasya ilinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, 2014.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SALHA H., Turizm İletişimi, Bölüm: Turizm İşletmelerinde İşgören Şikayetlerinin Yönetimi, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Şengül Serkan, Ulama Şevki, Türkay Oğuz, 2018.
Bilimsel Kitap
2. SALHA H., Yönetim Genel Esaslar, Bölüm: Stres Yönetimi, Yayın Yeri: Orion Kitabevi, Editör: Kartal Nazım, Demir Konur Alp, 2018.
Bilimsel Kitap
3. BATMAN O., ZENGİN B., ULAMA Ş., ERYILMAZ B., YILDIRGAN R., SALHA H., BAŞ M., ÖZTÜRK E., YENİŞEHİRLİOĞLU E., ERDOĞAN Ç., İBİŞ S., KIZILDEMİR Ö., Uluslararası Otel işletmeciliği, Bölüm: Uluslararası Otellerin Yönetiminde Karşılaşılan Özel Hususlar ve İnsan Kaynağı Sorunu, Yayın Yeri: Değişim Yayınevi, Editör: Prof.Dr.Orhan BATMAN, 2015.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SALHA H., CİNNİOĞLU H., Turizm İşletmelerinde Yeni Bir Hizmet Felsefesi: Hygge, The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (27.09.2018-29.09.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. SALHA H., CİNNİOĞLU H., Yiyecek İçecek Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, ICOMEP 2017 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
3. GÜT A., BALOĞLU S., SALHA H., A Model Proposal to Measure Brand Value in the Service Sector, IV. IBANESS Conference Series (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
4. CİNNİOĞLU H., SALHA H., Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Algıladıkları NepotizmDavranışının, İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracı Rolü:Tekirdağ Örneği, 4th International Congress of Tourism & Management Researches, (12.05.2017-14.05.2017).
Tam metin bildiri
5. SALHA H., GÜT A., Content Analysis Instagram Shares of Food and Beverage Enterprises in the Context of Social Media Marketing: Case of Tekirdağ Province, IV.IBANESS Congress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
6. SALHA H., YILMAZ Ö., PELİT E., Mezhepler Arasındaki Fıkhi İhtilafların Helal Gıda Seçimindeki Etkisi, I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi (07.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. CİNNİOĞLU H., SALHA H., Turizm İşletmelerinde İşgörenlerin Tükenmişlik Seviyelerinin Bazı Değişkenlere GöreKarşılaştırılması, III. IBANESS Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
8. YAZIT H., SALHA H., CİNNİOĞLU H., DEMİRKOL C., Sosyo Kültür Değişim Aracı olarak Turizm, IBANESS Conference Series-Prilep (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
9. YENİŞEHİRLİOĞLU E., SALHA H., ŞAHİN S., Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik BirAraştırma Türkiye Rusya Gerilimi, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OFTOURISM AND MANAGEMENTRESEARCHES (20.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
10. SALHA H., DEMİRKOL C., ULAMA Ş., Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Web Sitelerinin İçerikAnalizi ve İlin Tanıtımına Katkıları, 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OFTOURISM AND MANAGEMENTRESEARCHES (20.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
11. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisi Tekirdağ daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, International Congress of Tourism and Management Researches (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
12. DEMİRKOL C., SALHA H., Evaluation Of Tekirdag Province Tourism Potential With SWOT Analysis, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
13. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Otel Çalişanlarinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağliliklarina Etkisi Tekirdağ da Hizmet Veren Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştirma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
14. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., AKCAN A. T., The Determination of the Contentment Levels of the Students in 2 Year Undergraduate Vocational Higher Schools About Their Education Tekirdağ Sample, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SALHA H., CİNNİOĞLU H., YAZIT H., Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisi Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 17 ULUSAL TURİZM KONGRESİ (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
2. CİNNİOĞLU H., YAZIT H., SALHA H., Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (12.11.2015-14.11.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. TRAKYA BAĞ ROTASINA GELEN TURİSTLERİN PROFİLİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.06.2016-16.12.2016.
2. Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 31.12.2015-28.07.2017.
3. Tekirdağ Il Ve Ilçelerinde Faaliyet GösterenKonaklama Işletmelerinin Il EkonomisineMakroekonomik Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.02.2014-11.10.2016.
Ödüller
1. Bronze Researches Award , ICTMR Scientific Committe Of International Congress Of Tourism and Management Researches, 2017.